Val Av Företag Och Avtal

Val av radonföretag och avtal

Vid val av radonföretag är det viktigt att ta fasta på vissa bedömningsaspekter:

 • Exakt vilket arbete som kommer att utföras
 • Pris
 • Eventuellt tillkommande avgifter
 • Betalning
 • Tid för utförande
 • Ansvarsförsäkring
 • Beställarens ansvar
 • Garantier
 • Referenser och samarbete med certifierat mätlaboratorium
 • Lokalt företag gentemot nationellt
 • Säkerställan om att saneringssystemet fungerar

Följande gäller för RadonSupporten:

Exakt vilket arbete som kommer att utföras

Information angående detta hittar du på respektive produktsida. Se Alla produkter och klicka dig vidare.

Pris

Prisuppgifter framgår på respektive produktsida. Se Alla produkter.

Eventuellt tillkommande avgifter

RadonSupporten kan i mycket unika fall komma att ta ut extra avgifter under väldigt specifika fall. Det händer dock knappast någonsin. Dessa extra avgifter ska vara skäliga och motsvara tillkommande kostnader.


Betalning
Tid för utförande
Ansvarsförsäkring
Beställarens ansvar
Garantier
Referenser och samarbete med certifierat mätlaboratorium
Lokalt företag gentemot nationellt

Säkerställan om att saneringssystemet fungerar

FAQ

Vem kan minska radonhalten i min bostad? Vem kan testa en byggnad för radon?

RadonSupporten kan mäta, besiktiga OCH sanera ditt hem för radon. Huvudsaken är att företaget som du anlitar (RadonSupporten) samarbetar med ett ackrediterat mätlaboratorium. Ackrediterade mätlaboratorium listas här.

Hur får jag en lista på certifierade radonföretag, testare och utförare?

Ackrediterade mätlaboratorium listas här. Det viktiga är att utföraren samarbetar med något av dessa mätlaboratorium.