Radon Vid Köp Och Försäljning Av Fastigheter

Radon vid köp och försäljning av fastigheter

FAQ

Vad rekommenderas angående radontester när jag köper eller säljer ett hem?

Vad som är viktigt att veta är att förhöjda radonvärden inte räknas som ett dolt fel vid fastighetsaffärer. Säljaren och mäklaren har ingen skyldighet att underrätta köparen om eventuellt genomförda radonmätningar då höga radonvärden inte räknas som ett dolt fel. Det är upp till köparen att ta initiativet till en radonmätning. Om det inte finns mycket tid kan det vara bra att göra en så kallad rådgivande korttidsmätning för att få en indikation om radonsituationen i huset. Denna mätning görs under 10 dagar och kan vara fördelaktig för säljaren att genomföra eftersom att låga uppmätta värden kan påverka prisbilden på ett positivt sätt. Vice versa kan köparen dra fördelar under prisförhandlingar om det visar sig att en investering i ett radonsaneringssytem inom kort måste göras.

Hur tar jag reda på om mitt nya hem har en hög radonhalt?

Beställ mätdosor! Mätperioden för en rådgivande korttidsmätning är bara 10 dagar och kan göras året om. För att få ett mer rättvist resultat om årsmedelvärde rekommenderas att en långtidmätning görs under minst 60 dagar.

Jag ska sälja mitt hus, vad bör jag göra?

Det kan påverka prisbilden positivt att kunna påvisa uppmätta låga radonvärden. Om det finns tid: gör en långtidsmätning (minst 60 dagar). En korttidsmätning tar minst 10 dagar.

Jag ska köpa ett hus, vad bör jag göra?

Kontrollera med mäklaren och säljaren ifall det har gjorts någon radonmätning. Om det inte har gjorts någon mätning bör du komma överens med säljaren huruvida det ska göras en mätning innan avtal sluts och vem som ska stå för saneringskostnaderna om det visar sig uppmätas höga radonhalter i huset.

Ska jag avstå ett köp av fastighet där hög radonhalt har uppmätts?

Detta är ett besult som måste fattas av dig som köpare. Generellt gäller att det är fullt möjligt att komma tillrätta med hög radonhalt. Vad som däremot bör uppskattas, innan priset för fastigheten bestäms, är hur mycket det kommer kosta att sanera så att priset kan justeras utefter detta. Alternativt att man komemr överrens om att säljaren ska ansvara för att saneringen är färdig innan inflyttning.

Är mäklare och säljare skyldiga att berätta om höga radonvärden?

Nej. Höga radonvärden räknas inte som ett dolt fel. Det betyder således att köparen har undersökningsplikt vad gäller radon.