Radonsug

Radon-sug, inkl. Installation

1 radonsug räcker till cirka 70-100 m2 i bottenplattan, oberoende av antalet våningsplan.

Tillvägagångssätt

Normalt sett kommer 1-2 installatörer och utför jobbet, de har då med sig din beställda radonsug. Hur tidskrävande och komplex en installation är beror, bland annat, på bottenplattans tjocklek och armering. Först plockas material upp under fastigheten (makadamm, singel). En eller flera håltagningar görs i fastighetens grundplatta. Rör-kanalsystem dras ifrån håltagning in i radonsugen som då skapar ett undertryck under fastigheten och leder luften vidare ut genom yttervägg.

Installation av radonsug är en saneringsåtgärd för att komma tillrätta med hög radonhalt på grund av markradon.

Instruktioner

Efter erlagd order (alt. inkommen betalning) kommer du att bli kontaktad av oss via det telefonnummer som du anger väl i Kassan. Under det telefonsamtalet kommer du att kunna ställa eventuella frågor, och en tid för installation kommer att inbokas.

Du som husägare bör vara närvarande under den dag och tidpunkt för vilken installationen är inbokad att äga rum.

Cirka 14 dagar efter installation brukar utbetalning av radonbidrag äga rum, om du ansökt om sådant.

Ingår: Produkter

  • Radonsug

Ingår: Tjänster

  • Installation av radonsug
  • Nödvändig eldraging
  • Genomgång av handhavande och eventuella frågetecken