Om Radon Vid Renovering Och Nybygge

Radon vid renovering och nybygge

FAQ

Jag renoverar mitt hus. Finns det något jag kan göra för att förhindra radon-läckage i förlängningen?

Ja, det finns förebyggande åtgärder som kan vara bra att ta hänsyn till när du ändå är i stånd att renovera. Exempel på saker som bör tas i beaktande, för att att framtiden undvika så mycket läckage av markradon som möjligt, är installation av radonsug, tätning av bottenplattan och eventuellt radontapeter.

Görs något för att förebygga radon i nya bostäder?

Ja, det är mindre kostsamt och lättare att bekämpa radon i nybyggen än i gamla hus. Fokus läggs då på en radonsäker husgrund samt radonfritt byggnadsmaterial.