Radonprocessen

Det är enkelt och metodiskt att följa processen till en radonfri tillvaro. Nedan följer stegen i kronolgisk ordning. Börja med att beställa en radonmätning så guidar RadonSupporten dig genom resterande steg!

Radonmätning

En radonmätning görs. För ett rättvist resultat krävs att mätningen görs under minst 60 dagar, någon gång mellan 1 oktober och 30 april.

Analys

Dosorna skickas sedan tillbaka till oss och resultatet skickas på analys. Om ett årsmedelvärde om 200 Bq/m3 eller högre kan konstateras är nästa steg att genomfömföra en radonbesiktning. 

Radonbesiktning

Vid en radonbesikning utreder vi varför hög radonhalt har kunnat uppmätas. Vi tittar bland annat på gammastrålning, ventilation och eventuella läckor. Besiktningen resulterar i ett förslag på åtgärdsplan.

Åtgärdsförslag

I åtgärdsplanen framgår hur man ska kunna minska radonhalten utefter vilka värden som uppmätts och va man kommit fram till under besiktningen. Denna åtgärdsplan är det sista steget som behöver klarställas innan du har allt du behöver för att kunna ansöka om bidrag för radonsaneringen (/åtgärderna). 

Bidragsansökan

Det går bra att ansöka om bidrag hos Länstyrelsen. Radonbidraget uppgår till 50 % av saneringskostnaden med ett maxbelopp om 15 000 SEK. Du kan även kombinera radonbidraget med ROT-avdrag. Vi hjälper dig med bidragsansökan. När bidragsansökan är mottagen hos Länsstyrelsen kan du beställa saneringstjänsten hos oss.

Installation

Vi installerar överrenskommen rekommenderad åtgärd. 

Kontrollmätning

En kontrollmätning görs fördelaktligen under det påföljande året för att förvissa sig om saneringsåtgärdernas verkan. Dessutom är det ett krav från Länsstyrelsen att en uppföljningsmätning görs och att resultatet att denna skickas in senast ett år efter att du beviljats radonbidrag för att du inte ska bli återbetalningsskyldig. Resultatet av uppföljningsmätningen har dock ingen betydelse för bidragts giltighet.