Långtidsmätning radon

Långtidsmätning

Spårfilmsdosor, som de kallas, placeras ut på noga utvalda platser i boendet. Spårfilmen undersöks efter avslutad mätning i ett laboratorium där alfapartiklar som träffat spårfilmens cellulosanitrat kan räknas i ett mikroskåp. När man vet antalet spår på spårfilmen, i förhållande till antal mätdagar kan radonhalten fastställas.

Hur många mätdosor behövs?

1. Varje boende skall ha minst 2 mätdosor.
2. Varje bebott våningsplan skall ha minst 1 mätdosa.
3. För rättvisast mätning rekommenderas att ha en mätdosa för varje inrett rum. Dock ej våtrum.

Exempel:
1-planshus = minst 2 mätdosor
2-planshus = minst 2 mätdosor
3-planshus = minst 3 mätdosor

I paketet som kommer med posten finns:      

  • Instruktioner
  • Mätdosor, av beställt antal
  • Uppgiftsblankett
  • Eventuell faktura

Gammamätning

Tillvägagångssätt

Gammamätning av byggnadsmaterial, utförs för att förvissa sig om det avges radongas från byggnadsmaterialet. Gammastrålningen mäts på plats i bostaden (alt. lokalen). Om höga värden påträffas rekommenderas en långtidsmätning med spårfilm.

Instruktioner

Efter erlagd order (alt. inkommen betalning) kommer du att bli kontaktad av oss via det telefonnummer som du anger väl i Kassan. Under det telefonsamtalet kommer du att kunna ställa eventuella frågor, och en tid för gammamätning kommer att inbokas.

Du som beställare bör vara närvarande under den dag och tidpunkt för vilken gammamätningen är inbokad.

Ingår: Tjänster

  • Gammamätning 
  • Skriftlig rapport och mätprotokoll
Pålitlighet:Hög
Mätperiod:1 dag
Mätsäsong:Året runt
Mätenhet:µSv/h
Gränsvärden:Gränsvärden
Kommentar:Gammamätning utförs ofta vid köp och försäljning av fastigheter vid osäkerhet om det förekommer blåbetong eller inte i byggnadsmaterialet och är det enda säkra sättet att säkerställa detta.