Uppföljning Av Sanering

Uppföljning av sanering

Det är ytterst intressant att göra en uppföljande radonmätning, påföljande genomförd radonsanering, för att säkerställa att man lyckats uppnå en radonhalt som mer eller mindre motsvarar den man önskat åstadkomma när saneringen först planerades.

Därtill, kräver Länsstyrelsen att få in ett mätprotokoll från ett uppföljningstest senast ett år efter att ditt eventuella radonbidrag har beviljats. Detta för att att undvika att bli återbetalningsskyldig av utbetalat radonbidrag. Länsstyrelsen ställer inga krav på att kontrollmätningens mätresultatet ska ha understigit någon särkild nivå.

En sådan uppföljande kontrollmätning av radon genomförs precis på samma sätt som den som gjordes i inledningen av processen. Det vill säga, mätdosor för radon placeras ut i huset enligt ansvisningar. Efter avslutad mätperiod skickas dosorna tillbaka och undersöks och analyseras på laboratorium.

Resultatet, som förhoppningsvis visar en radonhalt under gränsvärdet om 200 Bq/m3, skickas sedan tillbaka till dig som mätningsansvarig.

Om det mot förmodan visar sig att radonhalten fortfarande är hög finns flera alternativa kompletteringsmetoder för att justera detta. RadonSupporten kommer att kontakta dig om detta skulle bli aktuellt.

FAQ

En radonsanering gjordes i mitt hus för några år sedan, behöver jag göra en ny mätning?

Ja. Det är bra om man med jämna mellanrum kontrollerar att radonhalten hålls låg i huset för att vara säker på att radonsaneringssytemet fungerar som det ska.

Hur ofta, efter sanering, bör jag mäta radon?

Minst var 5:e år. Det är dessutom bra om du gör en ny mätning efter förändringar i bostaden som till exempel byte av fönster eller isolering, eller andra större renoveringsarbeten.