Radon Och Dess Effekter På Hälsan

Radon och dess effekter på hälsan

Radonexponering innebär risk för utvecklande av lungcancer när den finns i inomhusluften.

Höga halter av radon under längre tid betyder högre risk. Även låga halter kan på sikt innebära risk.

Hälsorisken med radonexponering är ännu större för rökare. Detta på grund av samverkande effekter från cancerframkallande ämnen.

Som en följd av radonexponering, drabbas ungefär 500 svenskar av lungcancer varje år. Detta enligt bedömning av Statens Strålskyddsinstitut (SSI).

FAQ

Är radon verkligen farligt?

Ja.

Vad är det med radon som gör det skadligt?

Metallatomerna som frigörs under sönderfall av radongas är skadliga när de fastnar i vår lungvävnad. 

Om radon är en hälsofara, vad är symptomen?

Lungcancer kan vara den långsiktiga effekten. Radon beräknas orsaka 500 fall av lungcancer i Sverige varje år. 

Finns det andra symptom eller hälsoproblem än lungcancer som är förknippade med radon-exponering?

Det har inte dokumenterats några kortsiktiga symptom. Efter långvarigt utsättande för radongas har man konstaterat samma symptom på lungorna som vid rökning, t.ex. lungcancer. 

Hur stor sannolikt är det att radon orsakar cancer? Finns det bevis?

Risken att just du får lungcancer beräknas öka proportionellt med  förhöjda radonvärden. Allra farligast är radonexponering för de som dessutom röker samt de som utsätt under en längre tid.

Hitta mer info hos Cancerfonden.  

Är radon-relaterad lungcancer livshotande?

Ja, precis som alla lungcancer som orsakas av andra faktorer.

Orsakar radon leukemi?

Är barn mer utsatta från radon än vad vuxna är?

Nej, men radonexponering under lång tid är allvarligare än kort tid. Ett människa som blir utsatt för radon redan som barn kan således utveckla lungcancer i tidigare ålder.  

Finns det någon risk med att bo i en semesterbostad med höga radonhalter?

Ja, det finns alltid en risk, men risken i sommarstugan är lägre för att exponeringen blir mindre intensiv då du inte vistas där i lika hög utsträckning samt att om du inte vistas i stugan under eldningssäsongen (1 okt – 30 april) så ventileras mycket radongas ut. 

Är det någon fara att odla frukt och grönsaker i områden med radon?

Är radonhalter något JAG verkligen behöver bry mig om?

Ja, om du är husägare är det helt och hållet upp till dig att ta ansvar för denna aspekt av din hälsa. Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt finns visserligen bestämmelser kring vem som har ansvar för radonsituationen, men det är i ditt eget intresse att undersöka om detta sköts på rätt sätt och om låga radonvärden uppmäts med jämna mellanrum. 

Jag röker. Mina lungor är säkert redan förstörda. Så varför åtgärda radon?

Kombinationen av att vara rökare och att utsättas för radon innebär en avsevärt förhöjd risk för att utveckla lungcancer.