Radonbesiktning

Beställ radon-besiktning för att bestämma varifrån radonet härstammar

Hur ska höga radon-värden åtgärdas?

Radon-mätningen är gjord och resultatet har mottagits med svaret att bostaden, eller lokalen, har oacceptabelt hög radonhalt (200 Bq/m3 eller mer).

Självklart ska detta åtgärdas! Men innan det går att åtgärda krävs att man undersöker varifrån radongasen härstammar. Vad är det som gör att det är hög radonhalt i just din bostad? Därför krävs att en besiktningsman kommer hem till dig och utför en, så kallad, radon-besiktning. 

Specialutformad plan för ett radon-fritt hem

Under en besiktning undersöks och görs grundliga mätningar för att i slutändan stå med en tydlig åtgärdsplan för de bästa chanserna att så snart som möjligt kunna natta barnen i ett hälsosäkert hem. 

Bland annat undersöks följande:

 • Byggnadsmaterial
 • Jordluftsläckage
 • Markradon
 • Rörgenomföringar
 • Sprickor
 • Brunnar
 • Ventilation

Tillvägagångssätt

Gammamätning av byggnadsmaterial utförs för att säkerställa om det avgår radongas ifrån byggnadsmaterialet. Mätning av jordluftsläckage och inkommande luft vid rörgenomföringar, sprickor, brunnar m.m. genomförs. Fastigheten ventilation utreds. Förekomst av markradon i anslutning till fastighet mäts och utförs med spett som suger upp och analyserar markluften.

Instruktioner

Efter erlagd order (alt. inkommen betalning) kommer du att bli kontaktad av oss via det telefonnummer som du anger väl i Kassan. Under det telefonsamtalet kommer du att kunna ställa eventuella frågor, och en tid för besiktning kommer att inbokas.

Du som beställare bör vara närvarande vid tidpunkten för besiktning och ha förberett de eventuella frågor som du önskar diskutera.

Ingår: Tjänster

 • Radonbesiktning
 • Hjälp med ansökan om radonbidrag samt frågeställningar från berörda myndigheter

Ingår: Produkter

 • Skriftlig åtgärdsplan för att komma tillrätta med problematiken i fastigheten. Denna åtgärdsplan är även ett krav från Länsstyrelsen för att ditt radonbidrag ska kunna beviljas.
 • Kostnadsförlag på de åtgärder som anses vara bäst lämpade för fastigheten, om så önskas.

Radonbesiktning

Radonbesiktning går ut på att besöka fastigheten för att fastställa varför man har kunnat uppmäta höga radonhalter just där. Det vill säga, varifrån kommer radonet? Syftet är att skapa en handling innehållande en analys och ett förslag om åtgärd. Det är det sistnämnda som brukar kallas åtgärdsplan. Denna åtgärdsplan är ett nödvändigt dokument som ska bifogas vid ansökan om statligt radonbidrag hos Länsstyrelsen.

Ett antal olika mätningar gör, till exempel:

 • Punktmätning där man misstänker läckage av markradon
 • Gammamätning för att bestämma förekomst av blå lättbetong
 • Kontroll av ventilationssystem

Varför behöver jag göra en radonbesiktning?

En radonbesiktning måste göras för att kunna bestämma varifrån höga uppmätta radonvärden kommer ifrån. Syftet är att komma fram till en åtgärdsplan för sanering. Besiktningsprotokollet och åtgärdsplanen är dessutom nödvändiga för att radonbidrag (Länsstyrelsen) för sanering ska kunna beviljas.

Vad görs under radonbesiktning?

Varje element som kan påverka radonhalten i inomhusluften undersöks, till exempel; ventilation, byggnadmaterial och läckage. Dessutom förs ett protokoll som kommer att ligga som underlag för åtgärdsplan för radonsanering.