Radon På Arbetsplatsen Och I Skolan

Radon på arbetsplatsen och i skolor

Radon på arbetsplatsen

Även om det på arbetsplatser ofta finns god ventilation är det viktigt att uppmärksamma att radonvärdet i våra arbetlokaler också kan påverka vår hälsa. Det är arbetsgivren som ansvarar för att kontrollera radonvärdet.

Riktvärdet för arbetsplatser är generellt 400 Bq/m³.

Radon i skolor och förskolor

Det är särskilt viktigt att vara omsorgsfull med den miljö som barn vistas i, vad gäller radon. Risken att radonet får allvarliga effekter på hälsan ökar i takt med den livslånga stråldosen och den ska således vara så låg som möjligt. Barn som utsätts för radon redan i tidig ålder är således en mycket utsatt grupp, framför allt om exponeringen fortgår.

Riktvärdet för radon i skolor och förskolor är 200 Bq/m³.

FAQ

Utsätts jag för radon på jobbet?

Svaret på denna fråga tar du reda på genom att för det första fråga din arbetsgivare om mätningar har gjorts. Om det visar sig att inga mätningar har gjorts kan det vara bra att upplysa din arbetsgivare med lite allmän information kring graänsvärde för radon på arbetsplatser och hälsorisker. Om man misstänker höga värden bör man göra en mätning.

Maila min arbetsgivare.

Jag är arbetsgivare. Måste jag mäta radonexponeringen för mina anställda?

Ja, det är arbetsgivarens ansvar att undersöka radonsitationen på arbetplatsen. Om hög radonhalt misstänkts ska en radonmätning göras.

Utsätts mina barn för radon i skolan?

Detta tar du lättast reda på genom att kontakta skolans eller kommunen miljöansvarig.

Maila miljöansvarig.